Politica de confidențialitate

Toate datele introduse pe site-ul www.centurybike.ro sunt confidențiale şi nu vor fi transmise către terțe părți (făcând excepție transmiterea adresei de livrare către curier). Datele personale ale clienților Century Bike sunt necesare pentru administrarea comenzii și prelucrarea ei în cele mai bune condiții (cuprinzând metodele de comunicare și livrarea), ele neputând fi obiectul unei vânzări sau înstrăinări de orice fel către o terță societate.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terțe, din orice motive, compania nu Își asumă nicio responsabilitate fată de consecințele care pot apărea.